Over Levens Pad Vlinder

Leven en bewustwording

Ieder mens loopt een eigen pad in het leven. Er zijn momenten waarop ik me heb afgevraagd:”is dit wat ik werkelijk wil”? 

Ik ben opgegroeid in een gezin met 4 kinderen.
We gingen naar school, sporten, waren lid van clubjes, gingen op kamp en trokken erop uit naar familie, de hei of het bos. Als kleuter wist ik al dat ik kleuterleidster wilde worden en daar heb ik mijn beroep van gemaakt. Met heel veel plezier heb ik kinderen begeleid op hun weg naar volwassenheid. Eén zijn met kinderen, met hun belevingswereld en hun spontaniteit, daar voelde ik me heerlijk bij. Tot op een onverwacht moment mijn kind-zijn onbewust werd ingekaderd en werd begrensd door regels, structuur en aandacht. Ik raakte burnout en was een totaal ander persoon geworden. Ik werd me bewust van de gebeurtenissen en terugkerende patronen  in mijn leven. Toen ook besefte ik hoezeer ik mezelf kwijt was, ik mijn innerlijke kind miste en dat ik iemand anders was dan wie ik 'ben'. 
Dat was het moment dat ik het roer heb omgegooid en ik voor mijn zielenpad koos. Ik word steeds bewuster van wat ik belangrijk vind in mijn leven en in mijn werk.

Pad
(Persoonlijke ontwikkeling - Aandacht voor jezelf en Daadkracht)

Op mijn pad in het leven heb ik op verschillende kruispunten gestaan en keuzes gemaakt. In mijn ogen bestaan er geen verkeerde keuzes, het zijn ervaringen en lessen die ik te leren heb in mijn leven. In de dierenwereld herinneren de pad en de kikker mij aan sprookjes en transformatie. De kikker verandert in een prins. Kikker reinigt ons emotioneel en energetisch, we worden geheeld en er ontstaat vrede in onszelf. Ik heb geleerd ervaringen om te buigen naar mogelijkheden en vaste patronen heb ik leren loslaten. Hierdoor was het mogelijk nieuwe uitdagingen aan te gaan en inmiddels volg ik steeds meer mijn zielenpad, nu in een rustiger tempo. 
Pad betekent voor mij ook onderweg zijn, samen op pad zijn, een bijdrage leveren aan de wereld door me open te stellen, te geven en te ontvangen en anderen te begeleiden op hún pad. 

In het onderwijs worden kinderen begeleid naar zelfstandigheid en worden ze uitgedaagd zelf keuzes te maken, om te gaan met verschillende culturen en een eigen identiteit te ontwikkelen. Met de kennis en ervaring van nu weet ik dat alles een reden heeft en dat dingen  op mijn pad komen op het moment dat ik daar zelf aan toe ben. Hoe meer ik in de flow kom, hoe meer rust en dankbaarheid ik voel. Het is precies zoals het moet zijn en het is dit pad dat ik te volgen heb!

Vlinder

Op spiritueel niveau is de vlinder het symbool van de onsterfelijke ziel. Men geloofde dat als
er iemand stierf, de ziel veranderde in een vlinder. Vlinders symboliseren transformatie.
Hun leven begint als rups en er is geduld nodig om op het juiste moment als vlinder tevoorschijn te komen. Ook wij als mens doorlopen een bepaalde cyclus van leven, dood en wedergeboorte.
Tijdens ons leven maken wij allerlei situaties mee die uitnodigen tot keuzes en het lopen van je eigen pad. Met de kwetsbaarheid van de vlinder is het mijn uitdaging om ervaringen te zien als groeikansen en me vrij te voelen om te doen wat voor mij goed voelt.

Lichtgroet Carla

 

Quote

Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder