Over de Maya's

Achtergrond

Wie in Midden Amerika, in het zuiden van Mexico, Quatemala, Belize en delen van Honduras en El Salvador is geweest, heeft ongetwijfeld de prachtige indrukwekkende bouwwerken, ruines, piramides en Mayatempels gezien.
Guatemala in Midden-Amerika is het enige land waar nog mensen leven die direct van de Maya’s afstammen. Wie een bezoek brengt aan dit land herkent de Mayacultuur  al direct aan de kleurrijke traditionele kleding van de mensen op straat. Een markt is een feest van kleuren. De Santo Tomás kerk in Chichicastenango wordt nog steeds gebruikt voor verschillende Mayarituelen en op de trappen worden bloemen en wierook gebrand. Overal zijn oude gebruiken terug te vinden en nog steeds houden zij religieuze ceremoniën.

De Maya’s hadden een heel ander besef van tijd dan wij in de Westerse wereld en ook een andere manier van tellen. Wij maken gebruik van een decimaal systeem, 10 cijfers. De Maya’s waren goed in Wiskunde en konden net als wij rekenen. Zij maakten gebruik van symbolen: een punt (is een eenheid), een streepje (zijn 5 eenheden) en een soort schelp (nu het cijfer nul). Er zijn verschillende kalenders en zij beschouwden tijd als een spiraal die zich telkens herhaalt, een spiraal van schepping en creatie. De belangrijkste kalender is de heilige Maya Tzolkin die afgestemd is op het Universum en de Melkweg. De “Hunab Ku” is de bron waar alle energie vandaan komt; het hart van ons zonnestelsel.

Maya begroeting

In Lak’ech (in la kesj) is de Maya begroeting en betekent ‘ik ben een andere jij’. Weerspiegeld in de ander herken ik mezelf. De Maya’s willen hiermee zeggen dat we allen één zijn. Leven vanuit eenheid in Liefde en Voorspoed in verbondenheid met één en dezelfde geest.

De kalender

De Tzolkin kent 260 dagen en betekent “telling van dagen”. De kalender is verdeeld in 20 periodes van dertien tonen (fasen van de schepping). Met 20 keer 13 wordt de cyclus van 260 dagen voltooid. Elke dag heeft een eigen energie, er zijn dus 260 combinaties mogelijk, 260 energieën, 260 kin. De 20 zonnezegels vertegenwoordigen de 4 windrichtingen in 5 cycli.

De betekenis van de dagen hangt samen met de landbouw en de scheppingscyclus. Voor de Maya's is elke dag heilig en kin heeft alles in zich van de hele schepping. Kin is ondeelbaar. Ook wij als mens zijn "kin", wij zijn ook ondeelbaar.

Deze 20 afgebakende periodes hebben een eigen betekenis waarin veel wijsheid opgeslagen ligt. Elke periode van 13 dagen heeft een eigen thema; elke dag heeft een eigen zegel, een toon en een kleur.  Na 260 dagen begint de cyclus opnieuw.

Blauwdruk

Mayakinderen kregen bij hun geboorte de naam mee van het zegel en de toon van hun geboortedag. Het zonnezegel en de toon geven aan met welke persoonlijke kwaliteit en kracht iemand in het leven staat. Wat maakt jou uniek, wat is jouw manier van doen is.
Ben je benieuwd wat jouw blauwdruk is?

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende Tzolkin horoscopen.

 


Quote

Mensen met open ogen hebben een open geest en zijn ruimhartige mensen
Lao Tzu