Tzolkin wijsheid

Achtergrond van de Maya's

Wie in Midden Amerika, in het zuiden van Mexico, Quatemala, Belize en delen van Honduras
en El Salvador is geweest, heeft ongetwijfeld de prachtige indrukwekkende bouwwerken, ruines, piramides en Mayatempels gezien. Guatemala in
Midden-Amerika is het enige land waar nog mensen leven die direct van de Maya’s afstammen. Wie een bezoek brengt aan dit land herkent de Mayacultuur  

al direct aan de kleurrijke traditionele kleding van de mensen op straat. En een markt is een feest van kleuren. De Santo Tomás kerk in Chichicastenango wordt nog steeds gebruikt voor verschillende Mayarituelen en op de trappen worden bloemen en wierook gebrand. Overal zijn oude gebruiken terug te vinden en nog steeds houden zij religieuze ceremoniën. Klik hier voor meer informatie.

De Maya’s hadden een heel ander besef van tijd dan wij in de Westerse wereld en ook een andere manier van tellen. Wij maken gebruik van een decimaal systeem, 10 cijfers. De Maya’s waren goed in Wiskunde en konden net als wij rekenen. Zij maakten gebruik van symbolen: een punt (is een eenheid), een streepje (zijn 5 eenheden) en een soort schelp (nu het cijfer nul). Er zijn verschillende kalenders en zij beschouwden tijd als een spiraal die zich telkens herhaalt en altijd doorloopt. De spiraal van schepping en creatie. De belangrijkste kalender is de heilige Tzolkin die afgestemd is op het Universum en de Melkweg. De “Hunab Ku” is de bron waar alle energie vandaan komt; het hart van ons zonnestelsel.

Maya begroeting

In Lak’ech (in la-kesj) is de Maya begroeting en betekent ‘ik ben een andere jij’. De Maya’s willen hiermee zeggen dat we allen één zijn. Leven vanuit eenheid in Liefde en Voorspoed in verbondenheid met één en dezelfde geest.

De kalender

De Tzolkin is een periode van twintig dagen die een kringloop van dertien keer vormt, zodat de cyclus van 260 dagen wordt voltooid.

De kalender is opgebouwd uit 20 zonnezegels en 13 tonen (getallen). Wanneer je een golf van 13 dagen 20 keer herhaalt, ontstaat er een periode van 260 dagen (260 kin). Het is een afgebakende periode met een eigen betekenis waarin veel wijsheid opgeslagen ligt. Elke dag heeft een eigen zegel, een toon en een kleur. Na 260 dagen begint de cyclus opnieuw.

Tzolkin betekent “telling van dagen”. De betekenis van de dagen hangen samen met de landbouw en de scheppingscyclus.
                                                                                                                           

In Lak’ech
“Ik ben een andere jij”

Quote

De beste manier om mensen echt te leren kennen, is door met ze op reis te gaan