Groeigolf Mayakalender

4 KLEUREN IN DE TZOLKIN

De Tzolkin is een cyclische, energetische kalender en kent 260 (kin) dagen. De Tzolkin bestaat uit 20 groeigolven, 4 kleuren, 20 zonnezegels en 13 creatiekrachten. Elke dag kent een eigen energie, een zonnezegel, creatiekracht en kleur. De 20 groeigolven zijn allemaal met elkaar verbonden zijn en vormen één geheel. Na de cyclus van 260 dagen herhaalt de cyclus zich en kun je weer een nieuwe begin maken, heb je weer volop nieuwe kansen en mogelijkheden elke dag opnieuw.

GROEIGOLVEN

Met de Rode Draakgolf begint de cyclus van 260 dagen, de eerste van 20 groeigolven van de Tzolkin cyclus. Vandaag begint de 18e golf in de 13 Manenkalender, die van de Witte Wind.

KLEUREN IN DE TZOLKIN, wat betekenen de kleuren?

De Tzolkin kent 4 kleuren rood, wit, geel en blauw en deze kenmerken zich voor de vier windrichtingen, Oost, Noord, Zuid en West. Elke windrichting kent dus een eigen kleur, het rode Oosten, het witte Noorden, het gele Zuiden en het blauwe Westen.

WIT

De WITTE kleur in de Tzolkin staat voor verfijning en helderheid. Wit is de kleur van het Noorden,... de plek van wijsheid en zuivering. Wit is de kleur van het pure licht, het is helder en ook steriel. De kleur WIT geeft het thema aan voor de komende dertien dagen. Je hebt dus volop gelegenheid om je ideeën te verfijnen de komende periode. Na deze golf gaan we naar de BLAUWE golf waar het vervolgens gaat om transformatie.

De WITTE Windgolf gaat over ons bezieling, over onze levensadem, de Spirit, inspiratie met als bestemming de Witte Tovenaar die ons verbindt met onze hartswijsheid.

Elke 4 dagen komt er een andere kleur zonnezegel langs in de kleinste cyclus. (De grootste is 260 dagen). Je kunt eens proberen het verschil te leren ervaren deze periode, neem de tijd om te voelen…

Een groeigolf kent 13 dagen; de energie van dag 1 is de Witte Wind en de energie van dag 13 is de Witte Tovenaar. Om de kleuren te ervaren, kun je bv elke dag de kleur van de dagenergie visualiseren en door je lichaam laten stromen. Ga ontspannen zitten of staan, houd je rug recht en adem diep in en uit. Doe dit 3 keer. Leg ook je hand op je buik, dit is je centrum, waar je oergevoel zit. Je kent het ook als je onderbuikgevoel. Volg je ademhaling en visualiseer de kleur wit, neem voldoende tijd, adem langzaam in- en uit zodat je dieper kunt ontspannen. Voel hoe je lichaam zich vult met wit en laat de uitademing je lichaam verlaten via je voeten. Je kunt jezelf vullen met de kleur en vervolgens groter maken als een witte ruimte om je heen, de kamer waar je inzit, je huis, je straat, je woonplaats, je land enz. Maak het groot en voel die witte kleur.

Voel je vrij om je te delen wat jouw hartsverlangen is.

©2017.4 Levenspadvlinder


Wit kan men opvatten als nog geen kleur of als vermenging van alle kleuren van het licht en als symbool van ongereptheid en maagdelijkheid, reinheid en waarheid. Nieuw gedoopte Christenen droegen witte kleren, en wit was ook de kleur van een goede ziel. De Heilige Geest wordt als witte duif voorgesteld. Wit heeft echter ook negatieve symbolische betekenis, in de eerste plaats wegens het verbleken als men doodgaat. Spoken worden in veel culturen als witte gedaanten, bijvoorbeeld witte wieven of schimmen gezien. In de Chinese symboliek is wit de kleur van de ouderdom, de herfst, het westen en het ongeluk, maar ook van de maagdelijkheid en de reinheid. Wit is in China ook de kleur van de rouw net als in veel Aziatische en Afrikaanse culturen.

Bron: HeinPragt