De 4 KLEUREN in de Tzolkin en hun betekenis

De Tzolkin is een cyclische, energetische kalender en kent 260 (kin) dagen. De Tzolkin bestaat uit 20 groeigolven, 4 kleuren, 20 zonnezegels en 13 creatiekrachten. Elke dag kent een eigen energie, een zonnezegel, creatiekracht en kleur.
De 4 kleuren rood, wit, blauw en geel kenmerken zich voor de vier windrichtingen, Oost, Noord, Zuid en West. Elke windrichting kent dus een eigen kleur, het rode Oosten, het witte Noorden, het gele Zuiden en het blauwe Westen.

GROEIGOLVEN

De 20 groeigolven zijn allemaal met elkaar verbonden zijn en vormen één geheel. Na de cyclus van 260 dagen herhaalt de cyclus zich en kun je weer een nieuwe begin maken, heb je weer volop nieuwe kansen en mogelijkheden elke dag opnieuw.

GEEL

De GELE kleur in de Tzolkin staat voor groeien op opbloeien. Wat je zaait, zul je oogsten. De Gele energie gaat over het gele Zuiden, over doen en over verbinden. Geniet van deze golf, van de cyclus en van alles wat je hebt gedaan en ondernomen. Tover een grote lach op je gezicht en straal, immers de beste zon is een lachend gezicht! Met de Gele Krijgergolf begint een nieuwe week voor de komende 13 dagen met als bestemming de Gele Ster. Vertrouw op je innerlijk weten en neem jouw plek in het geheel in, zoals er voor iedere ster een plek is in het Universum. Wees die stralende Ster!

De GELE kleur geeft het thema aan voor de komende dertien dagen, groeien en opbloeien. We laten de Blauwe Nachtgolf achter ons, een golf waarin je thema’s hebt mogen helen en transformeren. Nu mag je daar de vruchten van plukken, dus wat ga jij in deze Krijgergolf oogsten de komende 13 dagen?

Elke 4 dagen komt er een andere kleur zonnezegel langs in de kleinste cyclus. (De grootste is 260 dagen). Je kunt eens proberen het verschil te leren ervaren deze periode, neem de tijd om te voelen…

Een groeigolf kent 13 dagen; de energie van dag 1 is de Gele Krijger en de energie van dag 13 is de Gele Ster. Om de kleuren te ervaren, kun je bv elke dag de kleur van de dagenergie visualiseren en door je lichaam laten stromen. Ga ontspannen zitten of staan, houd je rug recht en adem diep in en uit. Doe dit 3 keer. Leg ook je hand op je buik, dit is je centrum, waar je oergevoel zit. Je kent het ook als je onderbuikgevoel. Volg je ademhaling en visualiseer de kleur rood, neem voldoende tijd, adem langzaam in- en uit zodat je dieper kunt ontspannen. Voel hoe je lichaam zich vult met rood en laat de uitademing je lichaam verlaten via je voeten. Je kunt jezelf vullen met de kleur en vervolgens groter maken als een rode ruimte om je heen, de kamer waar je inzit, je huis, je straat, je woonplaats, je land enz. Maak het groot en voel die gele kleur.
Ons derde chakra is geel, de zonnevlecht. Als dit goed ontwikkeld is, sta je voor jezelf, ben je tevreden met wie je bent en laat je ook anderen in hun waarde.

Stel vragen om te weten en voel je vrij om je te delen wat geoogst mag worden ;-)

©Levenspadvlinder – hartegroet Carla

2017.3