Vandaag begint een nieuw golf van het zonneteken
de "Witte Wind” van 15 t/m 27 april 2017

De Witte Wind wordt in Maya-taal, “IK”(spreek uit als "ieek") genoemd, direct vertaald als "goddelijke adem", "wind", "zuurstof", "lucht" en "spirit". Door José Argüelles wordt het beschreven als: "Spirit", "Adem", "Wind", "Kosmische Energie", Inspiratie, Vitaal Principe", Ademhalingssysteem."

Symboliek – kleur wit
Wit vertegenwoordigt de kracht van het NOORDEN, daar waar we energie ontvangen voor VERFIJNING en ZUIVERING. De Witte Windgolf gaat over onze levensadem en communicatie en het geïnspireerd uitspreken van je eigen waarheid. De Wind is een zuiverende energie.

Maya begroeting
Wanneer wij elkaar begroeten, zeggen we “hallo” of we omhelzen elkaar, we geven elkaar een hand enz. De Maya’s steken de tong uit en maken contact met elkaar zonder woorden of geluid.
In lak'ech (In la:kesj) is de Maya begroeting en betekent 'ik ben een andere jij'. De Maya willen met deze begroeting zeggen dat wij allen één zijn. Leven vanuit eenheid in liefde en voorspoed. De oude Maya zagen de wereld als één wereld waarin iedere met elkaar is verbonden en waarbij iedereen zich ook bewust is van deze verbondenheid, één spirit.

WITTE WIND is de levensadem die we allemaal delen, de Goddelijke adem.
Veel mensen hebben geleerd in hun leven zichzelf in te houden en zichzelf daarmee ook letterlijk te beperken. Het kan zijn dat je overhoop ligt met jezelf, de ander voelt dit.
Let eens op je eigen ademhaling de komende periode, adem in door je neus en adem uit via je mond…..hoe voelt dit? Voel je het verschil tussen diep ademhalen en oppervlakkig ademhalen? Voel je de energie stromen? Ook zeggen we iets “niet” om discussie te vermijden en omdat we anderen niet willen kwetsen, waardoor je je eigen waarheid als het ware inslikt en niet naar buiten brengt. Want wat zou de ander er wel niet van vinden dat je doet, wat je doet? Hieronder kunnen allerlei aannames en overtuigen verborgen liggen.
Ademen brengt je in contact met je levensenergie en de balans tussen lichaam en geest. Door je bewust te zijn van je ademhaling en diep door te ademen, kunnen onbewuste gevoelens en oude patronen en/of herinneringen vrijkomen, door deze te doorvoelen, kun je ze transformeren.

Bezieling en inspiratie
Wij leven in een wereld van overvloed en kunnen vaak kiezen wat we willen. Toch voelen veel mensen zich onvrij en leeg van binnen, er mist iets, zijn ze op zoek naar diepgang, naar vertrouwen in zichzelf, een bezield leven, inspiratie. Het is onze ziel die verlangt naar vreugde en vervulling. De taal van onze ziel is leren vertrouwen op onszelf, geloven in je eigen creatie- en scheppingskracht en weten dat je verbonden bent met de Goddelijke Bron van het Leven.
Ieder mens, iedere individuele ziel, heeft een diep verlangen om zich te manifesteren op aarde, omdat we gelukkig willen “zijn”, en iets willen betekenen in dit leven, we vreugde willen ervaren.

Luister naar jouw ziel en wees je bewust van dat wat voor jou belangrijk is. Spreek jouw eigen waarheid vanuit een diep vertrouwen, vanuit jouw gevoel en weet dat je verbonden bent met de Goddelijke Bron van het Leven.

Bezieling
Als ik aan bezieling denk, dan komt ook de vraag omhoog “waarom doet iedereen zijn/haar werk”?
Doe je je werk omdat je het leuk vind? Is het een innerlijke drijfveer die je vanaf je geboorte al in je hebt? Doe je je werk alleen om geld te verdienen? Doe je je werk omdat je hier blij van wordt? Heb je een keuze moeten maken omdat er iets in je leven is gebeurd waardoor je het roer om hebt gegooid? Heb je dit als kind meegekregen omdat je ouders hetzelfde werk deden? Doe je het omdat je je wilt inzetten voor een betere wereld? Genoeg vragen …een uitnodiging om hier voor jezelf eens bij stil te staan.

Zelf wist ik al wat ik wilde gaan doen toen ik nog maar 6 jaar oud was, ik zorgde altijd voor de kleinsten in onze familie en wilde heel graag kleuterleidster worden. En ik vind het heerlijk ook om creatief bezig te zijn. Inmiddels weet ik dat mijn hart in het onderwijs ligt en bij kinderen. Dat werk heb ik ook jaren gedaan met heel veel plezier. Toen kwam er een moment dat ik het roer heb omgegooid en ik allerlei andere dingen heb gedaan, ook met plezier en anders. Inmiddels ben ik mijn eigen praktijk gestart en laat ik mensen oa. kennismaken met healingen, readingen, massages en de Tzolkin.
Mijn drijfveer is om mensen te helpen en mijn handen te gebruiken. Hen in contact te brengen met het beste in zichzelf, om te begeleiden bij innerlijk werk om zo een stapje verder te komen op hun pad van bewustwording. Vanuit bezieling doen waar je blij van wordt, is een prachtige ontdekking. Ik ben dankbaar dat ik zoveel mensen inmiddels mooie inzichten mee mag geven op hun pad om bewust te worden van hun essentie in het leven. Ik ben een Mensen-mens en zal altijd klaar staan om ook anderen te helpen, daar ligt mijn hart.

Spirit
Een ander rijk van “Ik” is communicatie met het onzichtbare rijk, want “Ik” vertegenwoordigt de kracht van de geest, SPIRIT. Spirit kan alleen gezien worden door de elementen die het beweegt, net als de wind alleen opgemerkt kan worden door de voorwerpen die het beweegt en voortstuwt.
Spirit heeft voor iedereen een andere betekenis, vanuit het geloof of gezichtspunten.

De definitie van "spirit" volgens de Standard College Dictionary is:

  • De vitale essentie of bezielde kracht in levende organismen, vooral de mens, vaak beschouwd van goddelijke oorsprong;
  • Het gedeelte van een menselijk wezen dat onstoffelijk en onzichtbaar is... ;
  • Substantie of universele aspect van de realiteit, beschouwd als onafhankelijk van- en tegengesteld aan materie.
    Voor sommigen is spirit bovennatuurlijk, voor anderen is het boven natuurlijk! Lees de klemtoon. In het begrip 'ik heb/ik beschik over', is het Spirit die het spel bepaalt van deze fysieke dimensie van materie. Spirit wordt ook gekend als "Grote Geest" of "Groot Mysterie" en beweegt deze onzichtbare kracht door ons wezen en door ons leven. Organiseert het zodanig om het in overeenstemming te brengen met het Grote Kosmische Plan, hier maakt elk uniek wezen deel van uit, een manifestatie van “zijn”

Communicatie
In onze fysieke wereld verbinden we ons met elkaar door te communiceren, actief (praten) en passief (lichaamstaal). Communiceren is niet altijd makkelijk. Veel problemen ontstaan door communicatiestoornissen. Maar hoe communiceer ik en maak ik tegelijkertijd verbinding met de ander? In de Rode Maangolf ging het over gevoelens en emoties. Mensen reageren vaak vanuit hun emotie. Als ik ’s avonds thuis ben en geniet van mijn rust en de buren beginnen ineens te boren, dan word ik niet blij als het al 22.30 uur is. Ik kan boos erop af gaan en weet dat ik daarmee niets gedaan krijg en ze waarschijnlijk gewoon doorgaan. Ik kan ook ernaar toe gaan en zeggen dat ik begrijp dat er geklust moet worden (omdat de buren overdag werken) maar het misschien ook op een ander moment kan, bv vroeger op de avond. Er zijn verschillende manieren om een boodschap over te brengen.
Er is veel onvrede in de wereld, er wordt gevochten en gescholden en er wordt elkaar geweld aangedaan. Hoe meer aandacht dit krijgt, hoe meer geweld er ontstaat. Hoe communiceer jij bv met anderen? Ben je je ervan bewust of je werkelijk contact maakt met de ander. Verplaats je in de ander voor je feedback geeft en wees je bewust van de woorden je gebruikt.
Wees je gewaar van wat jij te vertellen hebt, herken de gevoelens bij jezelf en bij de ander en ga na wat de behoefte is van jou en welke behoefte de ander heeft. Laat de ander vrij en claim vooral niet, dit werkt averechts. Leg de ander niet op wat hij/zij moet doen, want ieder mens heeft zijn eigen waarheid en maakt zelf keuzes.

Keelchakra
Bij communicatie hoort het keelchakra en de kleur (licht)blauw. Wanneer je keelchakra goed werkt, kun je jezelf makkelijk uiten en tegelijkertijd kun je zwijgen en ben je in staat om te luisteren naar anderen. Innerlijk ben je vrij en je laat je niet beïnvloeden door anderen. Als dit chakra over- of onderontwikkeld is, ben je net een ratelslang, praat je veel te veel en onderbreek je anderen. Maar je kunt ook verlegen zijn en juist moeite hebben met het verwoorden van wat je voelt of bezighoudt.
Train je keelchakra, of uit je door te schrijven of ga zingen bv een mantra. De stem is een heel krachtig instrument net als muziek. Elk geluid brengt trillingen voort, als muziek of chakra’s of kleuren. Boeddhisten zijn hier heel bedreven in en zingen mantra’s om een chakra weer in balans te krijgen. Dus probeer het uit, wat past bij jou?

Angst
Angst is een grote blokkade en zit velen van ons in de weg. Er zijn verschillende aspecten van angst, je bent bv bang om te falen of je hebt juist angst voor succes, angst om stappen te zetten. Vaak gaat het hier niet om jouw angst maar voel je de angst van anderen. Misschien ook wil je niet alles horen of je wilt niet gedwongen worden om iets te doen waarvan je denkt dat je het niet kunt. Toch is het de uitdaging om je hart te volgen en te luisteren waar jouw hart naar verlangt. Angst plaatst een muur tussen jouzelf en je hart en tussen mensen. Wees niet bang en breek die muren af!

Ik nodig je uit om jouw verhaal te delen met familie en vrienden, hier op fb als dat goed voelt. Vertel wat jou raakt en geraakt heeft de afgelopen periode, wat je bezield heeft en hoe je jouw toekomst voor je ziet. Besef dat door te vertellen over je bezieling en waar jij voor staat er prachtige verbindingen kunnen ontstaan.

Ik wens jullie een golf vol bezieling!

Levenspadvlinder - Hartegroet Carla

©2017.4