Vandaag begint een nieuwe golf van het zonneteken de “Rode Maan” van 2 tot en met 14 april 2017

De Rode Maan heet "Muluc" in Maya-taal, uitgesproken als "moe'loek". Traditionele vertalingen van Muluc zijn o.a. regen, water en traan. Het woord Muluc kan ook worden vertaald als "De Hereniging van Alles".

MULUC wordt door José Argüelles beschreven als: "Regendruppel, Kosmisch Zaad in Poort van Ontwakend Bewustzijn, Principe van Communicatie en Expansie van Hoger Leven." Een andere prachtige kwaliteit van Muluc volgens de "Mayan Oracle" is 'Zelf-Herinnering'.

Symboliek – kleur rood Rood vertegenwoordigt de kracht van het OOSTEN, de plek waar we energie ontvangen om initiatieven en ideeën op te doen, te ontplooien en naar buiten te brengen . De Rode Maangolf gaat over het zuiveren van gevoelens en emoties, jouw gevoelens en emoties. 

ZUIVEREN – UNIVERSEEL WATER – VOELEN - STROMEN
De energie van de Rode Maan vraagt ons om dat wat geblokkeerd zit, los te maken en weer te laten stromen. De Maan gaat over gevoelens, zuiveren en loslaten wat niet meer bij je hoort. Gevoelens hebben te maken met intuïtie, komen voort uit het onderbewuste en bevatten heel veel informatie over jezelf. Gevoelens overstijgen ons verstand en zijn een bepaalde sfeer van “ZIJN”, je voelt iets feilloos aan, er is een gevoel van, een voorgevoel. Gevoelens vormen een basis voor onze emotionele, sociale en intuïtieve intelligentie. We kunnen ons bewust-zijn van onze gevoelens en er ruimte aan geven of……niet.


BEWUSTZIJN

Bewustzijn en bewust omgaan met onze gevoelens, erkennen dat ze er zijn, ze verwoorden en delen, brengt ons dieper in contact met onszelf en anderen, het brengt diepgang in onze contacten. Wees je bewust wat jouw gevoel is en wat van de ander is. Het vraagt “moed” om je bewust te zijn van je gevoelens en er woorden aan te geven. Het heeft ook te maken met vertrouwen, op de eerste plaats in jezelf.   Soms ben je je ook minder bewust van je gevoelens en natuurlijk zijn ze er wel. Ook kunnen er emoties bij horen, die vaak weer leiden tot een actie. Deze re-acties kunnen vervolgens weer een bepaald gedrag met zich meebrengen en het kan heel goed zijn dat je eigenlijk verbaasd bent waarom je zo reageert. Wat helpt, is de aandacht naar je voeten te brengen, je bewust te worden van je lichaam. Om dicht bij jezelf te blijven, zul je je moeten openstellen en je bewust worden van je gevoelens. Het is belangrijk dat ze er mogen zijn, dus láát ze er zijn, benoem ze hardop, want het betekent dat je ze erkent……je communiceert als  het ware met jezelf. Er is een gevoel van…….. 

EMOTIES

Wanneer je vanuit de emotie reageert, kunnen mensen gekwetst worden en in wezen kwets je hiermee ook jezelf, want alles begint bij jezelf. Er kan natuurlijk een aanleiding zijn die je ertoe brengt om emotioneel te worden, er is bv iets dat je “triggert”. Juist deze emoties hebben een functie, want het zijn signalen, er is weerstand. Het patroon dat veel mensen hebben, is de weerstand weg te duwen in plaats van te onderzoeken waar het over gaat. Ook hier helpt weer het benoemen van deze gevoelens, haal de emoties naar de oppervlakte. Zo kun je jezelf zuiveren en kan je energie weer gaan stromen. Wanneer jij ruimte geeft aan je gevoelens, krijgen anderen ook ruimte en zullen ze jouw voorbeeld volgen. Door met gevoelens aan de slag te gaan, kun je contact maken met de diepere lagen in jezelf en zul je diepere mogelijkheden ontdekken. Besef ook dat het te maken heeft met je eigen authenticiteit. Wat nogal eens ontbreekt in onze gevoelswereld is basisliefde, veiligheid, geborgenheid en koestering. Maak gebruik van de kracht van kwetsbaarheid en laat je emoties zien, durf ze te uiten en wees eerlijk naar jezelf, het kan een enorme opluchting zijn!

Waar het bij “zuiveren” om gaat, is op de eerste plaats jezelf accepteren dat je goed bent zoals je bent, dus wees liefdevol en omarm jezelf, wees blij met jezelf ……..en bovenal houd van jezelf!!

Voor alle gevoelens die er in je leven kunnen zijn, ligt het antwoord in jezelf verborgen en is energetisch in jezelf beschikbaar, aanwezig in jouw energie. Je hoeft het alleen maar te Her-inneren. Het gevoel van de stille kracht die in ieder van ons woont, het gevoel dat uit je kern komt en dat onder je emoties en gedachten doorstroomt………..is een directe verbinding met ons diepste wezen…..de Bron van Onvoorwaardelijke Liefde.  

Kies jij voor jezelf en laat je jouw energie stromen deze komende 13 dagen?  Durf je de controle los te laten, één te zijn met Al-wat-is en te vertrouwen op het leven?  Durf je jezelf te Her-inneren wie je in je diepste wezen bent? 

Laat je gevoelens stromen, wat je voelt, is wat je voelt , het is oké en het mag er zijn!

Levenspadvlinder – Hartegroet Carla

©2017.4